[Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game

Ngày đăng: 08/08/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Lệnh Cộng Điểm Nhanh

/addstr xxx : Cộng sức mạnh
/addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
/addvit xxx : Cộng sức khỏe (Máu)
/addene xxx : Cộng năng lượng
/addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh

 

Lệnh thường dùng

/post Nội dung : Chat toàn Server
/pkclear : Rửa tội
/GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
/Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
/Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

Lệnh reset trong game
/reset : reset nhân vật
/resetauto : Tự động reset nhân vật tại chỗ khi đạt lever 400

 

Lệnh hỗ trợ trong game

/autopt : Tự động chấp nhận tạo nhóm
/taydiem : tẩy điểm đã cộng của nhân vật (phí 500wcoin)
Ctrl + chuột phải vào món đồ : đăng món đồ trên kênh thế giới

 

Lệnh biểu cảm

^_^, hehe : Cười
Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
Rush : Tư thế tấn công
T_T : Ôm đầu đau khổ
Win : Giơ tay chiến thắng
Hello : Chào
Bye bye : Tạm biệt
; : Gãi đầu