[Hướng Dẫn] Ép Wing 3 (Cánh Cấp 3)

Ngày đăng: 08/08/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Bước 1: Tạo Lông Vũ Condor

Nguyên liệu ép cánh cấp 3 trong mu online
Lông vũ Condor – Feather Condor

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

Chế tạo cánh cấp 3 tại Noria NPC Chaos Gobin
Chaos Gobin
– Cần có :
 •  1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 •  1 Ngọc Sáng Tạo.
 •  1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
 •  1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
– Tỉ lệ tối đa : 60%.
– Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.
Bước 2: Chế tạo cánh cấp 3:

– Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

– Cần có :

 •  1 Ngọc Hỗn Nguyên.
 •  1 Ngọc Sáng Tạo.
 •  1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên ).
 •  1 Lông vũ Condor.
 •  1 Linh hồn Condor.
 •  1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )

Cách nhặt Linh hồn Condor: Các bạn nhặt khi train quái hoặc về lorenMarket mua shop nhé !!.

 
Nguyên liệu chế tạo cánh cấp 3 mu
Linh hồn Condor

– Tỉ lệ tối đa : 40%.- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại Wing 3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

Cách chế tạo cánh 3 Mu mọi phiên bản
Chế tạo cánh cấp 3 muonline

Tỉ lệ thành công nhiều nhất khi chế tạo cánh cấp 3 là 40% và đương nhiên nó ra cánh của nhân vật nào là random.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !