[Hướng dẫn] Tham gia Sự Kiện Double Goer

Ngày đăng: 08/08/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Tìm gặp NPC : Rugadeu ở Elbeland

Bạn cần phải có vé “Dimension Magyeong” để tham gia Sự Kiện Double Goer.

Cách tạo vé :


Thất bại : 

– Người trong nhóm bị chết hoặc thoát ra khỏi trò chơi
– Thời gian kết thúc mà chưa hoàn thành

Thành công :
– Tiêu diệt 3 Boss và mở Golden Treasure Box

Thời gian tổ chức sự kiện :
– Sự kiện này kéo dài 10 phút trong từng giai đoạn

Tham gia Sự Kiện :
– Số người tham gia tối đa là : 5 thành viên
– Bạn bắt buộc phải tạo nhóm ( Party ) mới tham gia được.
– Không giới hạn cấp độ và thời gian tham gia, chỉ cần có vé là có thể tham gia được luôn.
– Bạn sẽ được chuyển đến 1 bản đồ bất kì trong 4 bản đồ khác nhau.

Đấu tranh chung:
Khi truy cập ngẫu nhiên đưa bạn đến một khu vực để bắt đầu sự kiện sẽ liên tục quái vật.

Chiến đấu chính:
Sự kiện chính bao gồm 3 Boss ra ở trong khu vực.

Lưu ý: Trong trường hợp có một nhiệm vụ cho Boss Ice Walker nếu bạn không thể giết anh ta trong vòng vài phút quái vật mạnh hơn sẽ xuất hiện.

Giải thưởng:

Nếu bạn có thể tiêu diệt Boss trên bạn sẽ có 3 Rương Báu Vật và mở Rương Báu Vật sẽ Drop random item Exl ( Tỉ lệ Drop Item Exl là 30% )!

Chú ý:
Khi bạn mở 3 Rương Báu Vật đôi khi thay vì giải thưởng có thể Rương Báu Vật đã bị nhiễm ấu trùng ẩn bên trong Rương Báu vật.

Giao diện sự kiện :